สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

คำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานีโดยสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดระเบียบและควบคุมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณประโยชน์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเหมาะสมกับสภาพของแหล่งน้ำ และให้การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนภายในเขตท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีจำเป็นต้องดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง โดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่หรือผู้ใช้แหล่งน้ำเขตท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นไปตามมาตรการบริหารจัดการเลี้ยงปลาในกระชังตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นคำขอและการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์
 
 
Powered by Phoca Download