สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

แผ่นพับ

     แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน เกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบชำระ ภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน เกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบชำระ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน เกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบชำระภาษีบำรุงท้องที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับ การรับชำระภาษีท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภ.ร.ด.2 ตั้งแต่เดือน มกราคา - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
 
 
Powered by Phoca Download