สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ ประจำปี 2557

วันที่ 6-7 กันยายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล นำโดยนายอุทิศ ประดิษฐศิลป์ นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทสบาล พนักงานเทศบาล เยาวชนและชาวบ้านตำบลหนองกินเพล ร่วมกิจกรรมงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557 ณ สนามท่าน้ำบ้านหนองกินเพล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

อ่านเพิ่มเติม...

วางแผนครอบครัวสุนัข-แมวล้านตัว เฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2557

วันที่ 31 กรกฏ่คม 2557 นายอุทิศ ประดิษฐศิลป์ นายกฯ พร้อมทั้งชาวบ้านตำบลหนองกินเพล ร่วมกิจกรรมโครงการวางแผนครอบครัวสุนัข-แมวล้านตัว ประจำปี 2557

อ่านเพิ่มเติม...

สานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2557

วันที่ 30 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. นายอุทิศ ประดิษฐศิลป์ นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2557 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 14.00 น. นายอุทิศ ประดิษฐศิลป์ นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทสบาล พนักงานเทศบาล และชาวบ้านตำบลหนองกินเพล ได้ร่วมกิจกรรมโครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติเทศการสงกรานตร์ ประจำปี 2557 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล

อ่านเพิ่มเติม...

กีฬาเยาวชนต้านยาเศพติด "หนองกินเพลเกมส์" ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 นายอุทิศ ประดิษฐศิลป์ นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทสบาล พนักงานเทศบาล เยาวชนและชาวบ้านตำบลหนองกินเพล ร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเศพติด "หนองกินเพลเกมส์" ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬาองการบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ต้านภัยหนาว แบ่งปันไออุ่น

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 นายอุทิศ ประดิษฐศิลป์ นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทสบาล พนักงานข้าราชการและผู้นำหมู่บ้านทุกๆท่าน ได้มอบผ้าห่ม ต้านภัยหนาว ให้ชาวหนองกินเพล ภายใต้โครงการจัดหาเครื่องกันหนาว "องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ต้านภัยหนาว แบ่งปันไออุ่น" ประจำปี 2557

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557นายอุทิศ ประดิษฐศิลป์ นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานข้าราชการตำบลหนองกินเพล ได้นำกิจกรรมสนุกสนาน พร้อมสาระน่ารู้ ขนมและของรางวัลมากมาย มามอบให้แก่เด็ก ๆ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในเขตพื่นที่ตำบลหนองกินเพล

อ่านเพิ่มเติม...

Page 13 of 13