สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ร่วมงานประเพณีแข่งขันเรือหาปลา บ้านคูสว่างหมู่ 7 ประจำปี 2559

     วันที่ 17 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ร่วมงานประเพณีแข่งขันเรือหาปลา บ้านคูสว่างหมู่ 7 ประจำปี 2559 ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลัก ผู้ประกอบการรถบรรทุกดิน-ทราย ในพื้นที่ ประกอบไปด้วย ช่างตั๊ก ดวกเป็นดวก บจก.ภูมิพัฒน์การค้าและก่อสร้าง บจก.สุวรรณภูมิไทย ท่าทรายโชคศิริสมสาย และ หจก.ศรีเจริญ99 ในนามของ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองกินเพล และชาวบ้านตำบลหนองกินเพล ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ร่วมกับหลายภาคส่วน ลงแขก ทาสีวัดลอบตำบล กิจกรรม "วัดสวยรับพรรษา" วัดบ้านขัวไม้แก่น

     วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองกินเพล กศน.ตำบลหนองกินเพล เจ้าหน้าที่ตำรวจ(สายตรวจตำบลหนองกินเพล) และชาวบ้านขัวไม้แก่น หมู่ 2 ลงแขก ทาสีวัดลอบตำบล กิจกรรม "วัดสวยรับพรรษา" ช่วยกันทำความสะอาด บริเวณลานวัด ทาสีกำแพงวัด วัดบ้านขัวไม้แก่น ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมด้วยช่วยกัน

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลหนองกินเพลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ

     ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกําหนดวันออกเสียงประชามติ โดยกำหนดให้ วันที่ 7 ส.ค.2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ ในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 1.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 2. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสนช. ที่ให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกันหน่วยงานทุกภาคส่วน ช่วยกันดำเนินการซ่อมแซมถนนและเปิดการสัญจรได้ตามปกติ

     วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกันหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมถึงทหารและตำรวจ ช่วยกันดำเนินการซ่อมแซมถนนและเปิดการสัญจรได้ตามปกติ ในนามผู้แทนชาวบ้านประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนตำบลหนองกินเพล ขอขอบคุณผู้ประกอบกิจการในพื้นที่ทุกเจ้า ที่ให้ความช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

 

อ่านเพิ่มเติม...

ทำความสะอาด บริเวณลานวัด ทาสีกำแพงแก้ว ตามกิจกรรม "วัดสวยรับพรรษา" ณ วัดบ้านกุดชุม

     วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองกินเพล และชาวบ้านกุดชุม หมู่ 1 ช่วยกันทำความสะอาด บริเวณลานวัด ทาสีกำแพงแก้ว ตามกิจกรรม "วัดสวยรับพรรษา" ณ วัดบ้านกุดชุม

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรในแหลงสาธิตโดยการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา

     วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 องค์การบริกหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้จัดทำโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรในแหลงสาธิตโดยการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ของศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ณ แปลงสาธิตนาข้าวหมู่ที่ 4

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประชาคมหมู่บ้านขัวไม้แก่นหมู่ที่ 2 หัวข้อเรื่องขอความเห็นชอบ ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแอดฟลัส

     วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 องค์การบริกหารส่วนตำบลหนองกินเพล จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านขัวไม้แก่นหมู่ที่ 2 หัวข้อเรื่องขอความเห็นชอบ ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแอดฟลัส ในเขตหมู่ 2 ผลเสียงส่วนมากไม่เห็นด้วย 60/1 เสียง

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล

     วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 องค์การบริกหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้จัดประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ สภ.วารินชำราบ รพ.สต.ทั้งสองแห่ง

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน "ประเพณีแข่งขันเรือหาปลา"

     วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 องค์การบริกหารส่วนตำบลหนองกินเพล จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน "ประเพณีแข่งขันเรือหาปลา" พี่น้องประชาชนสองฝั่งมูล ปากกุดหวาย-หาดคูเดื่อ ทีมเรือส่งเรือเข้าแข่งขันครบถ้วนหน้า กิจกรรมสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี ได้รับงบสนับสนุนการจัดการแข่งขีนจาก บริษัท ห้างฯ ร้าน ขอขอบคุณ ร้านพึงมูล หาดคูเดื่อ ที่ให้การสนับสนุนถ้วยรางวัล 3,000.-บาท บริษัท ส.เขมราฐ 10,000.-บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมฆลอยฟ้า 10,000.-บาท บริษัทวังทรายทอง(ศรีอุบล33) 10,000.-บาท ร้านปีเจริญรับถมที่ 500.-บาท พ่อมนตรี ปาคำศรี จำนวนหนึ่ง ขอบคุณคณะกรรมการหมู่บ้าน ขอบคุณทีมเรือที่นำเรือเข้าร่วมการแข่งขัน ขอบคุณมิตรรักแฟนเรือ

 

อ่านเพิ่มเติม...

เช้านี้รับแจ้ง ต้นไม้หักโคล้นขวางถนน ทำให้ไม่สามารถสัญจรไปมาได้

     วันที่ 26 มิถุนายน 2559 เช้านี้รับแจ้งจากคุณครู เข็มพร กศน.หนองกินเพล ต้นไม้หักโคล้นขวางถนน ทำให้ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ กำนัน นายกฯและเลขานายกฯ จึงประสานผู้ประกอบการรถบรรทุกดินในพื้นที่ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ช่างตั๊ก(หจก.ดวกเป็นดวก) นำรถแทรคเตอร์ เข้าเคลียพื้นที่เสร็จเรียบร้อยด้วยดี ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ ช่างตั๊ก ( หจก.ดวกเป็นดวก ) ที่ดูแลช่วยเหลือสังคมตำบลหนองกินเพลด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณพลเมืองดีที่ช่วยแจ้งเหตุทันต่อเหตุการ ขอบคุณทุกส่วนที่ร่วมด้วยช่วยกัน

 

อ่านเพิ่มเติม...