สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทางสายใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี จากถนน 226 ถึงชุมชนร่วมใจ

Share

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านทางสายใต้  หมู่ที่ 9  ตำบลหนองกินเพล  อำเภอวารินชำราบ  อุบลราชธานี  จากถนน 226 ถึงชุมชนร่วมใจ   วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 298,000 บาท