สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล

Share

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2559 โดยสามารถติดต่อยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล โทร. 045-855441 และเว็บไซต์ www.nongkinphen.go.th