สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมทำบุญเบิกบ้าน บุญเดือน 7 เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงาม

Share

     วันที่ 8-12 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล นำโดยนายอุทิศ ประดิษศิลป์ นายกฯ ร่วมทำบุญเบิกบ้าน บุญเดือน 7 สืบทอดประเพณี นำฮีดนำคองตามฮอยบรรพบุรุษ ก่อนลงให่ลงนา เอาฤกษ์เบิกชัยเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ครอบครัว