สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล

Share

     วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 องค์การบริกหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้จัดประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ สภ.วารินชำราบ รพ.สต.ทั้งสองแห่ง