สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมการประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองกินเพล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วารินชำราบ รับผิดชอบตำบลหนองกินเพล ภาคีเคลือข่ายภาคประชาชน

Share

       วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายอุทิศ ประดิษฐศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ  ท่านพ่อเมืองวารินชำราบ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ที่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานการประชุม พบปะ ให้โอวาท มอบนโยบายในการปฎิบัติหน้าที่แก่ ท้องถิ่น ท้องที่ ส่วนราชการ สถานศึกษา ในการประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองกินเพล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วารินชำราบ รับผิดชอบตำบลหนองกินเพล ภาคีเคลือข่ายภาคประชาชน