สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมสำรวจแหล่งน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำฤดูน้ำหลากไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง เพื่อการเกษตร

Share

       วันที่ 10 มกราคม 2561 กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล โดยท่านนายกอุทิศ ประดิษฐศิลป์ พร้อมคณะ นำ นายช่าง ปภ.อุบลราชธานี สำรวจแหล่งน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำฤดูน้ำหลากไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง เพื่อการเกษตร ของพี่น้องประชาชนตำบลหนองกินเพล กุดอ้อ-กุดขวาง-ร่องตาคอย