สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการขุดดิน ขนดิน ที่ได้รับการร้องเรียน

Share

    วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายอุทิศ ประดิษฐศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการขุดดิน ขนดิน ที่ได้รับการร้องเรียน พร้อมตักเตือนให้บรรทุกน้อยลง (บรรทุกมากไปทำให้หกเลี่ยราดถนน)ให้รถ น้ำ ให้ลดความเร็วเพื่อความปลอดภัย ของพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนด้วยกัน ทางผู้ประกอบการก็รับปากว่าจะทำตาม พี่น้องที่สัญจรไปมาช่วยกันดูด้วยนะครับ หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงก็ว่ากล่าวตักเตือนหรือแจ้ง ผู้นำชุมชนเราได้ครับจะได้ช่วยกันแก้ปัญหา