สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

คณะผู้บริหาร

Share
คณะผู้บริหาร
     
 
 
 
นายอุทิศ ประดิษฐศิลป์
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
 
นายบุญเรือง ศรไชย 
 
นายประยูร มณีเนตร 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
     
 
 
 
นายมงคล ทาคำมอง
 
 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล